Predikanten in vacaturetijd

Sinds 1 januari 2023 is dr. Dick van Arkel uit Leusden aangesteld als interim-predikant voor onze wijkgemeente. Hij is een ervaren gemeentepredikant, die daarna de opleiding tot interim-predikant heeft gevolgd en al veel interim opdrachten heeft uitgevoerd. Hij zal de komende maanden vooralsnog 2 dagen per week voor onze wijkgemeente werken. In deze tussenperiode zullen wij ons met zijn hulp enerzijds richten op het verwerken van de in de afgelopen jaren ontstane spanningen in de samenwerking met onze wijkpredikant. Anderzijds zal een bezinningsproces plaatsvinden met het oog op de toekomst van de wijkgemeente, voordat we weer willen overgaan tot het beroepen van een nieuwe wijkpredikant.

De interim-predikant heeft dus een speciale opdracht en is niet bedoeld voor het uitvoeren van het reguliere predikantswerk. Sinds 1 januari jl. is ds. Ronald Blokland uit Maarssenbroek aangesteld als consulent binnen onze wijkgemeente. Hij zal in die rol in de vacatureperiode zoveel mogelijk regulier predikantswerk verrichten, zoals (crisis) pastoraat, uitvaarten en begeleiding van kringwerk. De inzet van ds. Blokland zal worden gecoördineerd door Marion de Vries (mailadres: pastoraat@ontmoetingskerkmaarssen.nl, tel 06 – 5576 4683). U kunt daarover met haar contact zoeken. Ds. Blokland zal ook regelmatig voorgaan in onze erediensten.

Onze ouderenpastor Alette van de Lagemaat is werkzaam voor senioren in de secties 1, 2, 5 en 6.

Geplaatst in Nieuws.