Ook een Paaskaars thuis?

We zijn op weg naar Pasen op 31 maart en ook dit jaar kunt u weer via de werkgroep Liturgie en & Eredienst een paaskaars voor thuis bestellen. Er zijn vijf modellen waaruit u kunt kiezen: Versiering A DE VERRIJZENIS, versiering B DE DUIF MET DE REGENBOOG, versiering C DE LEVENSBOOM (komt straks in de Open Hof te staan), versiering D VREDESDUIF en versiering E STAUROGRAM (Christusmonogram). 

Paaskaars A heeft als enige een versiering die bestaat uit een combinatie van opdruk en wasreliëf en is daarom wat duurder. Mogelijke lengtes zijn 30cm (40 euro), 40cm (50 euro) en 60cm (85 euro). Paaskaarsen B t/m E bestaan uit wasreliëf en zijn te bestellen in de lengten van 25 cm (24.50 euro), 30cm (32 euro), 40cm (40 euro) en 60cm (70 euro). 

U kunt de paaskaars bestellen via een e-mail uiterlijk dinsdag 20 februari naar Anneke Pastoor via dit mail adres. Geef duidelijk aan welke kaars (A, B, C, D of E), de lengte van de kaars en vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Daarna maakt u het bedrag van de door u gekozen kaars over naar de rekening van de wijkgemeente: CVK Prot Gem Maarssen NL96 RABO 0340 109 718 onder vermelding van ‘Paaskaars 2024’. 

Opgeven uiterlijk 20 februari

Van links naar rechts: A, B, C, D en E

Geplaatst in Nieuws.