Gemeente en Toekomst

Er is sinds de afscheidsdienst van ds. Corinne Groenendijk inmiddels een half jaar verstreken. Interim predikant ds. Dick van Arkel is sinds januari aan de slag gegaan, heeft alle stukken uit de voorbije periode gelezen en heeft vele gesprekken gevoerd met zowel gemeenteleden, commissies, (oud) kerkenraadsleden en collega’s. De periode van januari tot nu is mede gebruikt om te bezinnen, pas op de plaats te maken en los te raken van de periode die geweest is. Ds. Van Arkel heeft een tussenrapportage geschreven met daarin zijn bevindingen tot nu toe en aanbevelingen voor de nabije toekomst. Deze tussenrapportage is met de kerkenraad gedeeld, een verkorte versie leest u in de Kerk op Weg. Mocht u interesse hebben in de volledige rapportage dan kunt u deze via de e-mail opvragen bij onze scriba, Jeannette Woltjes, scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl.

We zijn blij met het werk van Ds. Van Arkel en met één van de conclusies dat we verder kunnen. Het is tijd om weer vooruit te gaan kijken. Wie zijn wij als wijkgemeente Ontmoetingskerk? Hoe gaan we het beroepingsproces voor een nieuwe predikant in gang zetten en het profiel wat daarbij hoort. Klopt dat nog of moeten we dat aanpassen? Hoe vullen we de positie van predikant in tijdens de vacante periode? Wat kunnen we doen om meer van onze gemeenteleden weer te ontmoeten op zondagmorgen tijdens de dienst en door de week bij de kerkelijke activiteiten. En hoe trekken we de vele vrijwilligers die daarvoor nodig zijn over de streep?

Vele belangrijke vragen, evenveel ideeën en bovenal veel vertrouwen in onze toekomst. Natuurlijk willen we hierover graag met u als gemeenteleden van gedachten wisselen. Een eerste aanzet daarvoor is gepland met een gemeenteberaad op startzondag 10 september na de dienst. Noteert u deze datum vast, na de zomer volgt meer informatie. 

Wilma Ramaker, ouderling gemeente & toekomst, Kees de Vries, voorzitter

Geplaatst in Nieuws.