Collecteren nieuwe stijl 

Met ingang van zondag 4-12-2022 zal er op een nieuwe wijze gecollecteerd worden. 

Bij de uitgang van de kerkzaal in de Open Hof wordt een tafelrek (zie foto) geplaatst met daarin de bekende (witte, grijze en rode) collectezakken. Dit betekent dat er weer voor de drie collecten apart gegeven kan worden. In de buurt van de bar wordt een handrek (zie foto) op een tafel geplaatst waar ook drie collectezakken beschikbaar zijn om uw gaven in te doen. Er is een QR-code op het tafelrek geplaatst. 

Bij diensten in de Dorpskerk zullen wij kijken of gebruik van het handrek plaats kan vinden.

Aldus kunnen kerkgangers specifiek geven voor:

  • Collecte 1 = Diaconaat
  • Collecte 2 =  Pastoraat & Eredienst en/of
  • Collecte 3 = Onderhoud gebouwen.

Daarnaast draagt deze vorm van collecteren bij aan het verzoek van sommigen van u om zo hygiënisch mogelijk te collecteren.

De bijdrage van de mensen die via de bankrekening van de diaconie (NL 75 RABO 0340 1131 03) of de doneerknop op de website geven, wordt als volgt verdeeld: 50% diaconie, 25% Pastoraat & Eredienst en 25% Onderhoud Gebouwen.

Diaconie Ontmoetingskerk.   

Geplaatst in Nieuws.