Laatste nieuws


IMG bloemschikking klein

Zondag 6 april: gemeente en Marie Anne Jacobs zingen Mattheüs Passion

Op zondag 6 april deden we iets wat binnen onze wijkgemeente nog nooit gedaan is: de gemeente zong zelf een stukje Mattheüs Passion en genoot van de beroemde alt Marie Anne Jacobs die – begeleid door Peter de Vries op piano – het prachtige ‘Erbarme Dich’ zong (eveneens uit de Mattheüs Passion).  De tekst bij…

Blof

Was je maar hier!

            Heb je naaste lief als jezelf Met de woorden van Bløf loste Ds. Piet Vellekoop in de dienst van 30 maart een belofte in door in te gaan op de belangrijkste wet: Heb je naaste lief als jezelf. Het evangelie gaat over het leven hier en nu. Je kunt…

Filmpje Bazar 2014

Aansluitend aan de dienst van zondag 23 maart, werd weer – dat is inmiddels traditie – door middel van een leuk filmpje, de totaalopbrengst van de bazar met de gemeente gedeeld. Ook het bedrag dat aan ieder goed doel was toebedeeld werd genoemd. Klik hier voor het filmpje 

Vesper in de veertigdagentijd

In de christelijke traditie heeft het getal 40 een speciale betekenis. In de bijbel komt het getal vaak voor; 40 heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten of boetedoening, of zuivering (‘quarantaine’). De zondvloed duurde 40 dagen en Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende. Mozes verbleef 40 dagen en…

Samen op weg naar Pasen

Inkeer, bezinning en gebed*3 ontmoetingsplekken in Maarssen*3 sobere maaltijden*3 maandagen*U bent welkom. Sobere maaltijden in de 40-dagentijdIn de 40-dagentijd wordt op drie ontmoetingsplekken in Maarssen een sobere maaltijd, een vastenmaaltijd, gehouden. Vasten kan iedereen op eigen wijze doen, de een onthoudt zich van een of meerdere maaltijden per dag, de ander onthoudt zich van luxe…

40dagentijd(-app)

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dan kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer…

IMG 3635

Iedereen is anders!

In gesprek met de kinderen van de kindernevendienst op zondag 2 februari jl, las dominee Piet Vellekoop de tekst voor van het lied van Elly en Rickert: “Iedereen is anders”.           Iedereen is anders,niemand is als jij.Iedereen is anders,jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders,dat is nou eenmaal…

omdenken

Preek over omdenken…

Afgelopen zondag ging bijna alles mis met het geluid in de kerk. De microfoon viel af en toe uit, de uitzending via internet deed het niet en ook de ringleiding was uit de lucht. Bij de uitgang zeiden een paar mensen tegen mij: ‘Het was vast een mooie dienst maar ik heb er niets van verstaan.’ Tja……

oliebollen

Opbrengst Oliebollenactie Dorpskerk

De oliebollenactie van de Dorpskerk heeft het fantastische resultaat opgeleverd van ongeveer € 3.700. Dit komt ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. Iedereen die heeft meegewerkt, waaronder de kopers, hartelijk dank.