Schermafbeelding 2014-09-25 om 19.56.06

Zeven brieven over het ambt

In november 2013 hield de synode van de PKN een verkennende bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt. ‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus synodescriba Arjan Plaisier. ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als…

Project Welzijn Stichtse Vecht: Samen aan Tafel

Welzijn Stichtse Vecht (www.welzijnstichtsevecht.nl) is in samenwerking met Merenhoef (Leger des Heils) een eettafel project gestart. Dit project wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en komt er op neer dat inwoners twee keer per maand in ‘De Vondel’ gezamenlijk van een maaltijd kunnen genieten. De Vondel is het ontmoetings- en activiteitencentrum aan de Vondelstraat 51 in Maarssen-Dorp….

MH17 gedachtenistafel klein

Slachtoffers vliegramp MH17 herdacht

Zondag 20 juli was er in de Open Hof gelegenheid voor alle inwoners van Maarssen om een kaarsje aan te steken voor de slachtoffers van de vliegramp van de MH17. Veel mensen maakten daar gebruik van en schreven ontroerende teksten en gebeden in het voorbedeboek. In het bijzonder werd ook stil gestaan bij de drie…

NIEUWE NAAM WIJKGEMEENTE GEZOCHT!

Zomerhuiswerk van Ds. Jochem Stuiver en Ds. Piet Vellekoop! We zijn al eerder bezig geweest met een nieuwe naam voor onze nieuwe wijkgemeente. Destijds gebeurde volgens Jochem Stuiver een klein wondertje: “Zowel Piet Vellekoop, als ik dachten aan het verhaal van de Emmaüsgangers, die onderweg Jezus ontmoetten. We hebben in Maarssen al een klooster dat…

gratis-trouwen

Open hof nu ook trouwlocatie burgerlijk huwelijk

Vanaf nu is het mogelijk om niet alleen het kerkelijk huwelijk te laten zegenen maar ook het burgerlijk huwelijk te laten voltrekken in de Open Hof.Voor verder informatie zie de website van de gemeente Stichtse Vecht: http://www.trouweninstichtsevecht.nl/trouweninstichtsevecht/externe-trouwlocaties_42803/

spil 2

Samenwerkingsovereenkomst met ‘De Spil’ getekend

Op vrijdag 13 juni jl. is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Retraitecentrum De Spil en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Spil is daarmee een zogenoemde ‘pioniersplek’ geworden, ondersteund door de PKN en een aantal plaatselijke kerken in Maarssen waaronder onze eigen wijkgemeente. Deze pioniersplekken worden gesticht om nieuwe vormen van kerk zijn te ontdekken. Het is…

16 plus gespreksgroep 2014 kopie

Vrijdag de 13e: geluksdag!

Vrijdagavond de 13e juni was in meerdere opzichten een geluksdag… Het begon in de avond met een afsluitend etentje met de 16+ gespreksgroep. Het was een feestelijke afsluiting van een mooi seizoen waar we lief en leed, geloof hoop en liefde met elkaar hebben gedeeld. Omdat we nu wel eens wat anders wilden dan thee met een…

vergadering klein

Gemeentevergadering steunt (verdere) vereniging

Tijdens een – ondanks de prachtige zomerweer – goed bezochte gemeentevergadering, heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit tot (verdere) vereniging aan de gemeenleden voorgelegd. Voorzitter van de kerkenraad Jaap Fokker opende de vergadering met een door Ds. Jochem Stuiver geschreven overdenking (Jochem kwam door omstandigheden iets later). Bert de Roock lichtte aan de hand van…

Dienst 1e pinksterdag: wow wat een wonder!

Het was vanmorgen zeer warm in de kerk. Dat lag aan het weer maar misschien ook wel aan de Geest! Vanmorgen mochten we een vader, moeder en zoon dopen uit Iran. In hun eigen taal (Farsi) vertelden ze een stukje van hun vlucht en hoe ze uiteindelijk in PKN Maarssen-Dorp zijn aangekomen. Met hun doop…