jeugdkerk2

Tijdelijke stop van de Jeugdkerk

Het was de bedoeling om de eerste zondag van oktober weer van start te gaan met de Jeugdkerk. Omdat we in een vernieuwingsproces zitten, hebben we echter besloten om de Jeugdkerk even stop te zetten. De afgelopen jaren is gebleken dat er weinig animo is voor de manier waarop wij de Jeugdkerk nu vormgeven. We…

Wekelijks Gebed voor Vrede en Verzoening Pauluskerk Breukelen

Op vrijdag 11 september jl. is in de Pauluskerk te Breukelen voor de eerste keer een gebedsmoment gehouden worden voor Vrede en Verzoening. Het gebeld zal wekelijks op vrijdag worden gevierd. Hiermee verbindt de Pauluskerk met een wereldwijde beweging dat haar oorsprong vindt in Coventry (Engeland). Dominee Schorren: “We leven in een tijd waarin we…

nt

Het NT lezen in 10 weken

In januari is een grote groep mensen de uitdaging aangegaan om te proberen de hele Bijbel in 1 jaar te lezen. Nog steeds zijn er meer dan 400 mensen in binnen- en buitenland bij dit project aangesloten. Sommigen lopen achter, een aantal loopt heel ver achter maar iedereen is verder gekomen dan ooit! 11 oktober…

benefiet

11 oktober Benefiet kerkdienst vluchtelingen

Een ‘benefiet kerkdienst’? Bestaat dat? Nee, maar soms moet je iets uitvinden als de nood hoog is. Vandaar dat de eerste ‘nieuwe ontmoetingsdienst’ voor jong en oud in het teken zal staan van de hulp aan en ontmoeting met vluchtelingen en hun begeleiders. Zo zamelen we deze zondag zoveel mogelijk geld in voor vluchtelingen die…

Cor

Interview met een ‘mensenfluisteraar’

In de Ontmoetingskerk zijn tal van vrijwilligers actief. Met een van hen die recent afscheid genomen heeft van zijn taak, had Jochem Stuiver een interview: ouderling Cor Korevaar. Anneke Pastoor werkte het interview uit. Misschien dat er meer interviews volgen met mensen in en rond de Ontmoetingskerk. Wat doen ze en wat beweegt ze. Wie…

Vredeszondag “Vrede verbindt”.

In kader van de vredesweek van 2015 hebben we zondag 20 september een oecumenische viering in de Open Hof. Het thema van de dienst is “Vrede verbindt”. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Deze oecumenische viering is voorbereid door de Raad van Kerken Maarssen. Voorgangers zijn pastor Jos van Os en ds. Jochem Stuiver. De lezingen komen…

rabbijn

Lezing rabbijn Marianne L. van Praag

Woensdag 14 oktober is er een lezing om 20:00 uur in gebouw Trefpunt door rabbijn Marianne L. van Praag. Zij zal spreken over de Joodse visie en omgang met de verhalen in het OT en de kijk op het NT en Jezus. Ze komt op uitnodiging van de werkgroep Bijbeluitdaging 2015. Rabbijnen zijn niet zo…

kaarssen omk

Speciale kaarsen te koop

Vanaf de komende startzondag zijn er prachtige kaarsen te koop met het beeldmerk van wijkgemeente Ontmoetingskerk. U kunt kiezen uit een kaars met de afbeelding van de Emmaüsgangers en een met het logo van de Protestantse Kerk. De kaarsen kosten maar € 10,- per stuk. Door er een of meer te kopen haalt u prachtige…

Goedemorgenkring

Op dinsdag 1 september begint de Goedemorgenkring weer. Aanvang 10:00 uur in het trefpunt. Onder leiding van ds. Piet Vellekoop wordt het lezen van het Johannesevangelie voortgezet. 

Startdienst 2015

Startweekend 2015

Dit jaar is het landelijk thema voor het startweekend ‘Goede buren’ en willen we daarop gerichte activiteiten organiseren. In de eerste plaats zal op zaterdag middag 5 september vanaf 15.00 uur met belangstellenden een wandeling worden gemaakt waarbij een rondleiding in de priorij op hetvprogramma staat. De lengte van de wandeling zal rond de 5 km…