Kerkdiensten

Elke zondag houdt onze wijkgemeente om 10:00 uur een ochtenddienst. Tijdens de adventsperiode, de 40-dagentijd en de zomerperiode wordt om de week gebruik gemaakt van de Dorpskerk respectievelijk de Open Hof. Gedurende de overige perioden van het jaar vinden de kerkdiensten ten minste 1x per maand plaats in de Dorpskerk. De overige diensten worden in de Open Hof gehouden. Kijk in de activiteitenkalender voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.

Viering op zondag

We komen ‘s zondags bij elkaar om ons met elkaar verbonden te voelen, onze twijfels met elkaar te delen, om opgebouwd te worden in ons geloof, om God te loven, maar vooral ook om plezier te hebben en te genieten van vreugdevolle diensten! Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst…

Na alle diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade!

Veel ruimte voor inbreng gemeenteleden

Hoewel de ochtenddiensten in het algemeen plaatsvinden volgens een vaste vorm of liturgie, is er bij ons veel ruimte voor bijvoorbeeld directe deelname van gemeenteleden, groepen en koren, al naar gelang het thema van de dienst. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten, zoals de ontmoetingsdienst of diensten gericht op zending en diaconie.

Bloemengroet

Iedere zondag is er een bloemengroet. Een gemeentelid, dat ziek is of door omstandigheden aan huis gebonden is, ontvangt dan de bloemen als groet van de gemeente. Daarmee willen wij onze verbondenheid met hem of haar uitdrukken. Vanzelfsprekend kunnen ook ander gebeurtenissen aanleiding zijn om een bloemengroet aan een gemeentelid te brengen.


 

Het laatste nieuws over onze kerkdiensten

Vesper in de veertigdagentijd

In de christelijke traditie heeft het getal 40 een speciale betekenis. In de bijbel komt het getal vaak voor; 40 heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten of boetedoening, of zuivering (‘quarantaine’). De zondvloed duurde 40 dagen en Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende. Mozes verbleef 40 dagen en…

kids 4u

kids 4U, komende zondag!

                      Op zondag 2 maart is er een speciale Kids 4U in de Open Hof. Een viering speciaal voor kinderen met knutselen, een spel, een verhaal, liedjes zingen en muziek maken. En daarna gaan we ook nog met iedereen eten, heel erg leuk dus! Iedereen…

Samen op weg naar Pasen

Inkeer, bezinning en gebed*3 ontmoetingsplekken in Maarssen*3 sobere maaltijden*3 maandagen*U bent welkom. Sobere maaltijden in de 40-dagentijdIn de 40-dagentijd wordt op drie ontmoetingsplekken in Maarssen een sobere maaltijd, een vastenmaaltijd, gehouden. Vasten kan iedereen op eigen wijze doen, de een onthoudt zich van een of meerdere maaltijden per dag, de ander onthoudt zich van luxe…

omdenken

Preek over omdenken…

Afgelopen zondag ging bijna alles mis met het geluid in de kerk. De microfoon viel af en toe uit, de uitzending via internet deed het niet en ook de ringleiding was uit de lucht. Bij de uitgang zeiden een paar mensen tegen mij: ‘Het was vast een mooie dienst maar ik heb er niets van verstaan.’ Tja……

4U 12 mei: Ben jij een bron van liefde?

Op zondag 12 mei aanstaande wordt weer een 4U praise dienst gehouden. De dienst vindt plaats in de Open Hof.  We beginnen om 18:30 met koffie en de viering begint om 19:00. Het thema is: ben jij een bron van liefde? Er zal weer veel gezongen worden: opwekkingsliederen en een lied uit het nieuwe liedboek)!…

Unieke oecumenische viering zondag 20 Januari in de RK Kerk

In de week van gebed voor de eenheid van de christenen organiseert de Raad van Kerken Maarssen op zondag 20 januari om 10:00 uur een oecumenische viering in de Heilig Hart parochiekerk in Maarssen-Dorp. Iedereen uit welke kerk dan ook is daarbij van harte welkom. Verschillende voorgangers verlenen aan deze dienst hun medewerking, de overweging…

Dominee Aalbers 25 Jaar Predikant (terugblik)

Waar zal ik beginnen. Als ik terugdenk aan 1 en 2 oktober buitelen gedachten, herinneringen en woorden over elkaar heen. Laat ik maar gewoon alles in chronologische volgorde nalopen.

foto

Gedachtenisdienst

Op zondag 25 november jl. zijn in de Open hof tijdens de laatste dienst van het kerkelijk jaar de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij mochten veel familie en vrienden van hen in ons midden verwelkomen. Tijdens de dienst was er de gelegenheid een kaars aan te steken voor iemand die…