OH, ds. B. Aalbers (Aanwezigheid in de dienst is mogelijk waarbij beperkingen gelden voor het maximaal aantal aanwezigen i.v.m. de corona richtlijnen. Reserveren is benodigd en kan via een online systeem.)

“Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 16:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332). Aanwezigheid in de dienst is mogelijk waarbij beperkingen gelden voor het maximaal aantal aanwezigen i.v.m. de corona richtlijnen. Reserveren is benodigd en kan via een online systeem. De reserveringslink naar deze dienst zal opgenomen worden in de nieuwsbrief die op vrijdagavond 20:30 verschijnt. Op dezelfde tijd verschijnt de link op deze website bij de nieuwsberichten”. 

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. B. Aalbers.
Inz. Werelddiaconaat KIA: Wereldvoedseldag, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 18 oktober
Op zondag 5 oktober 1980 werd ik door mijn goede vriend Teun Vrolijk bevestigd als predikant in mijn eerste gemeente Halle. Veertig jaar geleden en dus alle reden om daar even bij stil te staan. Toen Marjan Capel mij begin dit jaar vroeg voor de dienst van 18 oktober, dacht ik dan ook direct: dat is een mooie datum om in mijn laatste gemeente dit jubileum te vieren. Met iets lekkers bij de koffie en gelukwensen. Helaas is dat door de coronamaatregelen onmogelijk geworden. Met de kerkenraad is afgesproken dat we een beperkt aantal familieleden en vrienden uitnodigen en alleen met hen na afloop koffiedrinken.
Wat het thema betreft: een paar jaar geleden las ik over een collega voor wie bij zijn jubileum een symposium georganiseerd werd over een door hem gekozen onderwerp. Volgens mijn woordenboek is een symposium een wetenschappelijke samenkomst waar vakgenoten een lezing houden over een bepaald thema en daarover met elkaar in gesprek gaan. Een leuk idee, maar ik zou daar geen behoefte aan hebben. Want dat symposium is er al. Al meer dan veertig jaar ben ik daarbij betrokken elke keer als ik de Schriften opsla en mij verdiep in een Bijbelgedeelte. Dan hoor ik niet alleen de stem van de auteur, maar hoor ik ook andere stemmen, van andere bijbelschrijvers. Zij zijn voortdurend met elkaar in gesprek, vullen elkaar aan, vallen elkaar af, nuanceren en corrigeren elkaar. Over die fascinerende ervaring wil ik u zondagmorgen vertellen.
We lezen Romeinen 15, waar Paulus schrijft dat alles ‘wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en de vertroosting van de Schriften de hoop zouden vasthouden.” Als illustratie lezen we daarbij uit het evangelie het verhaal van de verzoeking in de woestijn, waar Jezus staande blijft dankzij de Schriften!
Op zoek naar passende liederen vond ik er veel, te veel. Ik noem er een paar: ‘Schrift die mensen toekomst schrijft’ (322); Dat woord waarin ons richting werd gegeven’(325); ‘Dat hoge woord geschreven wit op zwart’ (324); ‘Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt’ (328). Het viel me op dat het allemaal teksten van Huub Oosterhuis zijn. Geen wonder, als man van het woord weet hij zich geïnspireerd door de woorden van de Eeuwige!
Graag tot ziens op de 18 de oktober.
Ds Bert Aalbers.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland