Persbericht uitgegaan

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend

Afgelopen week werd door vier huisartsen en de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk de intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Een mooi initiatief en een geweldig plan om een rijksmonument – de voormalige witte ‘directeurswoning’ aan de linkerzijde, gelegen in het hart van Maarssen-Dorp – een bredere maatschappelijke functie te geven, passend binnen de huidige bestemming. Tegelijkertijd blijft de vierplek (met de toren) bestemd voor kerkelijke activiteiten.

Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries zijn verheugd met deze eerste stap. “Het vooruitzicht om in de toekomst vanuit één locatie moderne en passende zorg te kunnen bieden, stemt ons zeer positief. Op die manier versterken we elkaar en kunnen we nog meer specifiek eerstelijns zorg bieden, verder innoveren en samenwerken met de tweedelijnszorg. En dat in het hart van Maarssen-Dorp. Door samenwerking gaan we elkaar versterken en kunnen we nog efficiënter werken. De patiënt, jong en oud, zal hier merkbaar van gaan profiteren: goede zorg in de wijk, aansluitend bij de ambitie van de Gemeente Stichtse Vecht. We blijven binnen de samenwerking wel zelfstandige praktijken, dus elke patiënt blijft altijd bij zijn eigen huisarts”.

Een intentieverklaring is één, maar nu gaat het plannen maken pas echt beginnen. “Het Gezondheidscentrum gaat verder vorm krijgen en moet vooral voldoen aan de eisen van deze tijd”, vertelt een enthousiaste Henk de Groot namens het College van Kerkrentmeesters. “Het verbindende gedeelte tussen de twee gebouwen is in de jaren 70 gebouwd. Dit zal vooral aangepakt en verduurzaamd moeten worden. We zijn erg blij met deze eerste belangrijke stap met de vier huisartsen en popelen om de plannen verder uit te werken. Daarbij hoort ook het werven van mogelijke andere partijen, passend bij een Gezondheidscentrum. We willen namelijk graag een open kerk blijven en tegelijkertijd ons monumentale pand en karakteristieke kerkelijke gebouw behouden. Dat dit nu mét meer grandeur qua functie en uitstraling kan, is alleen maar mooi meegenomen!”


NOOT VOOR DE REDACTIE Beeld reeds gemaakt door Jan J. van Dijk. Voor meer info: Henk de Groot, 06-53252819

Unieke kans voor Kerkcentrum Open Hof!

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend

Via dit nieuwsitem informeren wij u en jou graag over een belangrijke stap die afgelopen week werd genomen door het tekenen van een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Vier lokale huisartsen – Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries – stemden in met het plan om met onze wijkgemeente in de komende twee jaar een Gezondheidscentrum te ontwikkelen in de monumentale directeurswoning (het witte gebouw aan de linkerzijde van de ingang). Het karakteristieke kerkgebouw (rechts met de toren) blijft een vierplek en bestemd voor kerkelijke activiteiten. Een unieke kans om een open kerk te blijven en tegelijkertijd ons monumentale pand en karakteristieke kerkelijke gebouw voor de toekomst te behouden! Mét meer grandeur qua functie en uitstraling.

Waarom een Gezondheidscentrum en niet bijvoorbeeld woningen? Woningen blijken lastig in te passen omdat de directeurswoning een Rijksmonument is en het kerkgebouw door de gemeente Stichtse Vecht als een zogenoemd Karakteristiek gebouw is aangemerkt. Deze classificaties beperken de mogelijkheden. Daarnaast zullen ontwikkelingen langer duren als de bestemming van gebouwen echt anders moet worden. Een Gezondheidscentrum past verder uitstekend in de opdracht die onze wijkkerkenraad aan de werkgroep Nieuwbouw/verbouw meegaf: ‘Een profijtelijke ontwikkeling met mogelijk een sociaal aspect, naast een vierplek voor onze kerkelijke activiteiten’.

Er is heel veel werk verzet om tot deze stap te komen. Talloze plannen en initiatieven zijn de revue gepasseerd. Het ene plan belandde in de prullenbak en het andere plan leidde weer tot het volgende. Uiteindelijk bleek de behoefte bij de huisartsen te combineren met de mogelijkheden binnen de Open Hof. Een kans die in alle rust is voorbereid en qua intentie nu dus in een overeenkomst is uitgewerkt. Dit betekent concreet dat alle partijen de komende twee jaar niet aan andere ontwikkelingen deelnemen of werken en het markeert de start van een intensief traject van plannen maken en uitwerken. “Het vooruitzicht om in de toekomst vanuit één locatie moderne en passende zorg te kunnen bieden, stemt ons zeer positief. Op die manier versterken we elkaar en kunnen we nog meer specifiek eerstelijns zorg bieden, verder innoveren en samenwerken met de tweedelijnszorg. En dat in het hart van Maarssen-Dorp”, aldus de vier huisartsen.

Het witte gebouw en het kerkgebouw blijven bestaan, worden verduurzaamd en mooier qua uitstraling

directeurswoning (witte gebouw)

Nu gaat het pas echt beginnen

Er moet de komende tijd met veel partijen gepraat, gerekend en getekend/ontworpen worden. Natuurlijk is al wel gekeken of een en ander zou kunnen passen. Om ruimte te winnen zal de aanbouw uit de jaren 70 – het tussenstuk tussen directeurswoning en het kerkgebouw – gesloopt en herontwikkeld moeten worden. Het Gezondheidscentrum wordt naar de eisen van deze tijd gecreëerd in de directeurswoning en de rest van het gebouw zal zoveel mogelijk verduurzaamd worden. Dat is niet niks! Om de directeurswoning en het karakteristieke kerkelijke gebouw intact te laten, en zelfs zowel in functie als uitstraling met meer grandeur terug te laten komen, is een enorme uitdaging. Maar dit zien we vooral ook als een unieke kans! De kerkenraad van de Ontmoetingskerk is erg enthousiast over deze mogelijke ontwikkeling die positief bijdraagt aan de toekomst van onze wijkgemeente. Wij gaan ervan uit dat ook de inwoners van Maarssen, waaronder de patiënten van de huisartsen, en de burgerlijke gemeente dit initiatief net zo enthousiast ontvangen. Daarom publiceren wij vandaag ook een artikel met foto in de VAR. Ook die steun hebben we nodig.

Het echte werk begint eigenlijk nu pas. De gezamenlijk gedeelde intentie is uitgesproken en afgesproken. De contouren zijn bekend en worden verder uitgewerkt door de werkgroep Nieuwbouw/verbouw. Wanneer dat nodig en mogelijk is, worden kerkenraad en gemeenteleden verder geïnformeerd.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit nieuwsitem vragen en/of opmerkingen oproept. Deze kunnen met ons worden gedeeld via een e-mail naar gezondheidscentrum@ontmoetingskerkmaarssen.nl of via een brief naar Postbus 50, 3600 AB Maarssen. Het is natuurlijk ook mogelijk een lid van de kerkenraad aan te spreken, die ervoor zal zorgen dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt. We proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Veel gestelde vragen (FAQ’s) worden gepubliceerd op onze website www.ontmoetingskerkmaarssen.nl/gezondheidscentrum