Protestants kerkkoor Maarssen

kerkkoor3
Het Protestants Kerkkoor Maarssen is al meer dan 40 jaar actief binnen de kerkelijke gemeenschap van Maarssen. Het koor is opgericht in 1969 als Hervormd Kerkkoor door een van onze vaste organisten dhr. Cees van Wijk. Vooruitlopend op de fusie tussen onze beide wijkgemeenten is al in 2007 de naam veranderd in “Protestants Kerkkoor Maarssen”. De onderlinge verbondenheid tussen de leden is groot en wordt ervaren op de gezellige oefenavonden die elke maandag van 19:30-21:30 worden gehouden in de Westhill kapel te Maarssen (tussen Parkweg nr. 46 en 50). Het doel van het koor is de kerkdiensten van onze wijkgemeente een aantal malen per jaar – vooral met feestdagen – te ondersteunen. Het koor is erg blij met Christiaan van Hemert, die al sinds 2004 de dirigent is. Zijn enthousiasme en muzikaal talent leveren een onmiskenbare positieve bijdrage.

Informatie/ PR: Joke Rietdijk-van Scherpenzeel, tel: 0346-560130 / Netty Nieman, tel: 06-20267500
Secretaresse: Margreet Riemersma, kerkkoor@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Voorzitter: Adrie de Graaf

kerkkoor4
40-jarig jubileum op zaterdag 17 januari 2009
Het 40 jarig jubileum van het Protestants Kerkkoor Maarssen was een waar feest voor de koorleden maar zeker ook voor alle aanwezigen. Tijdens de feestdag was er een buffet, een uitvoering en een receptie. Tijdens de uitvoering in de Dorpskerk waren de koorleden uitgedost met feestelijke kledij en fraaie corsages. Er waren vele genodigden. Het werd een fijn concert dat goed verliep en goed gewaardeerd werd door de toehoorders.

De koorleden Reinie Ploeg, Jannie Vos, Sjaan van Vredendaal en Sjaan Verhoef-van Klooster zijn lid vanaf de oprichting en werden met bloemen in het zonnetje gezet evenals de oprichter Cees en Jans en Wijk. Muzikale medewerking werd verleend door Corinne van Wijk (zang) en Wilco Gijzen (organist) en ‘last but not least’ dirigent Christiaan van Hemert. Na het dankwoord van de voorzitter Adrie de Graaf werd er nog lang na gefeest in het Trefpunt! Oude en nieuwe bekenden ontmoetten elkaar. Al met al was het een geslaagd lustrum waarbij inmiddels alweer wordt uitgekeken naar de volgende mijlpaal!
kerkkoor1kerkkoor2