Youth United

Youth United is een samenwerkingsverband tussen de wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Ichthus, de Ark, de Cama gemeente en De Hoeksteen waarbij jongeren tussen 12 en 16 jaar eens in de maand samen komen voor activiteiten zoals bijvoorbeeld Sirkelslag, een dropping of samen de Passion kijken.
Tussen de activiteiten door worden momenten ingebouwd waarin geloven aan bod komt.