Ode aan de kerkenraad

Dit lied is voor een ieder, uit de kerkenraad
Het maakt niet uit of dat je start of blijft of dat je gaat Een dankwoord dus aan allen, elke vrouw en elke vent En welkom aan Dick-interim en Ronald-consulent

Het seniorenpastoraat, Yvonne en Ingrid
Je mag jezelf gelukkig prijzen als je daar in zit
Ze komen langs, ze halen op, de klus wordt steeds geklaard Je zou bijna hopen dat je zelf ook was hoogbejaard

Oscar, Teo, Eric, Jaap, die gaan over het geld
Dit heerschap is, gelukkig maar!, nog lang niet uitgeteld Beheer, verhuur en AKB, begroting, onderhoud
Maar wanneer wordt de Open Hof nu eindelijk verbouwd?

Voor avondmaal in het tehuis moet je bij Adrie zijn
Hij helpt daarbij de predikant met delen brood en wijn Marjan is van de ZWO en Gerhard die zit voor
Corine doet Gezellig, gaat Gewoon nog even door

Opgewekte Cora, die zegt waar het op staat
Die is gewoon geknipt voor alles met diaconaat
Vandaag komt dat ten einde, na zes en half jaar
Nog af en toe een klus misschien, maar verder is het klaar

Leendert Jaap en Wilma, dat is een verhaal apart
Zij treden af maar zijn vandaag meteen ook weer gestart Hij penningmeestert óveral, zij brengt de boel tot bloei Verruilt nu de collectezak voor toekomst en voor groei

Marion de duizendpoot gaat voor een nieuw termijn
Piano, Nieuwsbrief, pastoraat, je moet echt bij haar zijn
Heb je een vraag, weet je iets niet, Marion die weet wel raad En en passant bemande ze ook nog eens het scribaat

Roelie notuleert de kerkenraad al honderd jaar
Dat maakt het werk van scriba voor Jeannette veel minder zwaar Geef haar nou maar een taak, een lijst, een klus en een PC
Al pratend doet ze dan gewoon nog jaren met ons mee

Jeannette is een oude rot in het kerkelijke vak
Dingen doen en weten, dan is zij op haar gemak
Dit doet zij graag op eigen wijs, soms met een korte bocht
Top dat jij nu weer scriba wordt, we hebben lang naar jou gezocht

De samenwerking in de Raad van Kerken geeft geen zorg Dat wordt sinds jaar en dag heel goed geleid door Ingeborg Margot voorziet de Tieners van onderwerp en Taart
Zij is de jongste van het stel, maar weet van raad en daad

Kind op schoot en Honkers dat doet Myriam supergoed Daarnaast nog allerlei commissies waar ze wat in doet
Op Myriam kun je bouwen en wat ons zeer verheugd
Ook zonder ambt blijft zij verbonden aan de werkgroep Jeugd

Eens moet de eerste keer zijn, dat is een grote stap
Dat vinden wij van Kees en Irma dan ook reuze knap
Kees wordt de nieuwe preses, krijgt dat vast onder de knie En Irma die stapt in voor Eredienst en Liturgie

Voorzitter en scriba was lange tijd vacant
Maar daar kwam Bert en hielp ons daarbij heel goed uit de brand Zijn rol was louter technisch, althans dat was het plan
Maar gaandeweg bleek dat hij toch niet zonder inhoud kan

Bert was in de branding, voor ons een echte rots
Hij heeft dan ook vaak netelige kwesties opgelost
Niet altijd ging dat vlekkeloos, wat was er aan de hand? Vraag dat maar na bij de AK, iets met een convenant

Maar al dat harde werken dat kan alleen bestaan
Als we bewust zijn van wie ons daarin is voorgegaan We weten ons geborgen en gedragen door de Heer Aan Zijn gemeente bouwen in Zijn naam en tot Zijn eer!