Goedemorgenkring

De Goedemorgenkring is een oecumenische gesprekskring met inmiddels 20 leden!
In de regel komen we op de eerste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar in ’t Trefpunt, Kerkweg 19a, Maarssen.
Ruim voor tien uur staat de koffie klaar; u bent van harte welkom!
Om klokslag tien uur beginnen we met het lezen van een Bijbelboek.
We lezen, bespreken de tekst met elkaar en vaak ook de (kerkelijke) actualiteit. Om elf uur stoppen we.
De kring wordt geleid door ds. Vellekoop.