Gift aan Kerk of Diaconie/ZWO

Bedrag

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je een gift doet aan een ANBI instelling, mag je die aftrekken van de belasting. Donaties/giften aan de Ontmoetingskerk zijn dus aftrekbaar.

Bedrag donatie

We hebben een aantal bedragen ingevuld waaruit je kunt kiezen, maar je mag natuurlijk ook een eigen bedrag invullen.

Hartelijke dank voor je financiële steun!

(PS: deze pagina is niet bedoeld voor het overmaken van de vaste vrijwillige bijdrage i.e. Actie Kerkbalans)