OH, ds. Wim Blanken

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. Wim Blanken
Inz. Projecten Diaconie & ZWO: Winterschoenen PKN Maarssen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Op zondag 8 januari 2023 gaat ds. W. Blanken uit Zutphen voor. We staan stil bij Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1-12. De lezingen voor Epifanie. De kleur is daarom wit.
Matteüs begint zijn Evangelie, en daarmee het Tweede Testament, op de wijze van het eerste Testament. We lezen: “Geslachtsregister van Jezus Christus. Letterlijk staat er: “Dit is de genesis van Jezus Christus.” En dan volgt het geslachtsregister van Abraham. Hij vertrekt uit Babylonië, verlaat de bakermat van de astrologie (het streven om met behulp van de stand van de sterren de toekomst te voorspellen). Hij wil zijn leven niet laten beheersen door het lot dat in de sterren te lezen zou zijn. Abraham, de vader der gelovigen, geeft gehoor aan een stem, aan het Woord dat vrijheid en verantwoordelijkheid schenkt. Zijn uittocht (exodus) loopt uit op David, koning bij de gratie Gods. Het kind in de kribbe is de Zoon van David. Eenmaal volwassen leidt Hij de uittocht bij uitstek: uit de slavernij van zonde, verdriet, uit wat dood- en lamslaat.

Matteüs confronteert ons met het gegeven dat sterrenwichelaars (zie de afbeelding van een schilderij van Rembrandt) voor de pasgeboren koning door de knieën gaan, maar
Jeruzalem laat het afweten. Deze verzen doen ons vragen: zitten de echte volgelingen van de Messias in de kerk? Durven wij van onszelf te zeggen dat wij Hem echt zoeken, willen eren, willen navolgen? Toch beginnen we dit nieuwe jaar niet in onzekerheid. God staat voor onze toekomst in!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland