OH, ds. Dick van Arkel, startzondag

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Startzondag georganiseerd door Irma Odijk en Marion de Vries. Voorganger ds. Dick van Arkel. M.m.v. de Ontmoetingskerkband.
Inz. Kinderen en Jongeren PKN: Goed voorbereid met jongeren op weg, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 10 september, 12de zondag van de zomer. Aanvang 09:50 uur.
Deze dag is onze jaarlijkse startzondag. Startzondag is de dag waarop we – na een welverdiende vakantie – weer beginnen met het gemeentewerk en alle activiteiten die er
georganiseerd worden. Vanuit de landelijke Protestantse Kerk is ons het thema voor deze dag aangereikt: ‘Ga mee’. Met dit jaarthema worden we als wijkgemeente uitgedaagd om samen op te trekken met elkaar in alle verscheidenheid, maar ook met andere gelovigen om te verkennen hoe we samen Gods liefde kunnen leven. ‘Ga mee’ is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming, ofwel als gelovigen dáár te zijn waar Jezus zich laat vinden. Waar Christus is daar is Gods kerk. ‘Ga mee’; bij deze startzondag van onze wijkgemeente Ontmoetingskerk hopen en bidden we dat we na een moeizame, verwarrende en verdrietige tijd ook weer een nieuw begin kunnen maken door op weg te gaan met God en met elkaar. Ga mee!
We beginnen deze startzondag met een gezamenlijke dienst voor jong en oud in de Open
Hof waaraan de Ontmoetingskerkband z’n medewerking zal verlenen. Omdat we de
dienst zingend met elkaar willen beginnen wordt ieder van harte uitgenodigd om vanaf
09:50 uur al te delen in de lofzang voor de ene en unieke God. Een lofzang die we ook
in dit nieuwe seizoen gaande zullen houden. Want God troont op de lofzangen van zijn
volk (Psalm 22:4).

Ook voor de kinderen is er in deze dienst volop programma; zij blijven tijdens de dienst in
ons midden, dus vooral ook voor de kleinen: wees van harte welkom op deze startzondag!
Voorts is er aandacht voor de diaconale ziekenzondag en wordt er een nieuw kunstwerk
geïntroduceerd in het liturgische centrum van de Open Hof.
Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij koffie, thee en limonade mét iets extra feestelijks. Aansluitend is er een gemeentesamenkomst
inclusief lunch, waarover u elders in dit kerkblad kunt lezen van de voorzitter kerkenraad.

Rond 13:30 uur besluiten we het programma van deze startzondag. Ieder van harte uitge-
nodigd en welkom: ‘Ga mee!’
Namens de voorbereidingscommissie,
ds. Dick van Arkel

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland