OH, ds. R. Blokland

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Voorganger ds. R. Blokland. M.m.v. Needed o.l.v. Rob van Dijk.
Inz. Ouderenwerk Diaconie: Oogstgroet, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 29 oktober, zesde zondag van de herfst
Deze zondag wordt mw. Ingeborg van der Tweel herbevestigd als ouderling voor de
Oecumene. Zij is in dit ambt tevens voorzitter van de Raad van Kerken in Maarssen. In
het kader van het jaarthema “Ga Mee”, waarin kerken opgeroepen worden meer samen te
werken is dit een actuele taak.
Ook nemen wij in deze dienst afscheid van Ingrid Verlaan als ouderling seniorenpastoraat.
We lezen Psalm 15 en 1 Thessalonicenzen 2: 1-12, over zuiverheid van motieven voor wie
zich begeeft of werkt in de kerk van Christus.
Ds. Ronald Blokland is onze voorganger.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland