OH, ds. Piet Vellekoop

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Voorganger ds. Piet Vellekoop.
Inz. Zending Kerk in Actie: Syrië – Kerk als plek van hoop en herstel, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 24 september, 1ste zondag van de herfst
In de kindernevendienst staat Jona 3 en 4 centraal. In de eerste hoofdstukken weigert Jona
naar Ninevé te gaan. Maar hij keert op zijn schreden terug. Als hij voor de tweede keer
geroepen wordt, gaat hij wel op weg naar die stad. Wanneer de mensen in Ninevé de aanklacht van Jona horen, veranderen ze hun leven. Ja, zelfs God komt op zijn schreden terug. In tegenstelling tot zijn eerdere uitspraken spaart Hij nu de stad.
In de kerk lezen we ook uit het Nieuwe Testament: de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matthéüs 20: 1-16). Het laatste vers van dat verhaal vind ik altijd weer intri-
gerend: ‘Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
Ds. Piet Vellekoop

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland