OH, ds. J. Compagner, Palmzondag

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Palmzondag. Voorganger ds. J. Compagner.
Inz. Kinderen en Jongeren PKN: PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 2 april: palmzondag
De laatste zondag in de veertigdagentijd en tegelijk: een zondag met een bijzonder karakter. Het heeft iets feestelijks – en dat krijgt nog een extra accent als de kinderen komen met hun palmpaasstokken. En tegelijk is het het begin van de goede week.
In het laatste couplet van lied 556 komt dat allemaal samen: ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’. Soms wordt dat ‘dubbele’ zelfs uitgedrukt door een wisseling van de kleur: dan wordt de dienst begonnen met het feestelijke rood, en tijdens de dienst wordt het gewisseld met het paars. Datzelfde zal trouwens ook hoorbaar zijn in de lezingen voor deze zondag. Uit het evangelie horen we het verhaal van de intocht (Mattheüs 21, 1 – 11), maar daaraan gaat als lezing uit de profeten vooraf: Jesaja 53 – met het bijzondere beeld van de lijdende knecht. Samen geeft dat de bijzondere ‘spanning’ van deze zondag aan.
Uw voorganger op deze zondag is ds. Jan Compagner uit Woerden. Na o.a. zo’n dertig jaar werken in Limburg is hij in 2016 als emeritus in Woerden ‘geland’.

Ook de jongeren vieren deze feestdag. Met zelfgemaakte palmpasenstokken. Eerst wordt er door de kinderen om 9:30 uur met elkaar ontbeten. Om 10:00 uur begint de Kerk-op-schoot viering in de crèche (voor kinderen van 0 tot 4 jaar). De andere kinderen gaan de stokken maken met de leiding van de kindernevendienst. Tegen het einde van de dienst
komen de kinderen de kerk in om hun palmpasenstok te laten zien.
Leiding van de Kerk-op-schoot,
Kindernevendienst en Honkers

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland