OH, ds. D. Luijmes, Oudjaarsdienst

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Oudjaarsdienst. Voorganger ds. D. Luijmes.
Inz. Projecten Diaconie & ZWO: Doel nog te bepalen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland