OH, ds. R. Blokland, gezamenlijke dienst met de Ark

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Gezamenlijke dienst met de Ark. Voorganger ds. R. Blokland. Muzikale begeleiding door o.a. Kees van Setten en Ellen Grevelink, voorts een aantal zangers uit beide wijkgemeenten.
Inz. Projecten Diaconie & ZWO: Voedselpakketten Oost Europa, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 15 oktober, vierde zondag van de herfst
Deze zondag viert de Ontmoetingskerk samen met de Ark de eredienst in de Open Hof.
Het is de zogenaamde Michazondag. Daarin staan elk jaar gerechtigheid en heelheid van
de schepping centraal. Naar het Bijbelvers Micha 6:8. Dit jaar gaat het over klimaatrecht-
vaardigheid. We zijn ons steeds bewuster geworden van de schade die onze manier van
leven doet aan de aarde. Maar daar hebben de armen op diverse plekken in de wereld het
meeste last van. Van misoogsten, overstromingen tot zelfs de ondergang van hun land.
Bij bewustwording hoort bekering. Wat zouden we zelf anders moeten doen? Daar ver-
schillen de meningen over. Of is het iets voor regeringen en multinationals om eraan te
werken? Hoe komen we hiermee voor Gods aangezicht? We lezen Joël 1:1-14, en Efeziërs
2: 1-10.
Onze voorganger is ds. Ronald Blokland

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland