OH, ds. A. Christ

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Voorganger ds. A. Christ.
Inz. Missionair Werk PKN: Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 21 mei, zevende zondag van Pasen

De thema van deze dienst is “Zien op Jezus”. We lezen daarbij uit het evangelie naar Johannes: 1 – 16. Op deze “wezen-zondag” denken we er aan dat Jezus zijn werk heeft volbracht. In ons bijbelgedeelte zien we Nicodemus in de nacht naar Jezus gaan. Het volk kwam in opstand tegen God en tegen Mozes. Er was redding voor mensen die door slangen gebeten waren. Zien naar de koperen slang. Jezus zegt: “Zoals Mozes de koperen slang verhoogd heeft, zo zal de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem geloofd het eeuwige leven heeft

ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland