OH, ds. Marten-Jan Kooistra, 2e zondag 40dagentijd

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  2e zondag 40dagentijd. Voorganger ds. Marten-Jan Kooistra.
Inz. Zending Kerk in Actie: Palestina – Samen bijbellezen opent deuren, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag 5 maart, Reminiscere
Thema: ‘Straal je al een beetje…???’
De tweede zondag van de 40-dagentijd heet Reminiscere. Het betekent: Gedenk uw barmhartigheid, Heer. De woorden van de twee psalmen die we vanmorgen zingen getuigen daarvan. Psalm 25, met name vers 6, zingt van Gods barmhartigheid. Psalm 80 is een gebed om Gods barmhartigheid. Het evangeliegedeelte (Mattheus 17) laat mensen zien in hun onbeholpenheid ten opzichte van God. Als er een stem uit de hemel klinkt, worden de leerlingen zo bang dat ze op de grond gaan liggen. Daarna volgt een bijzonder moment, dat alleen in Matteüs’ versie van dit verhaal genoemd wordt: Jezus komt dichterbij, raakt hen aan en zegt: ‘Sta op, wees niet bang.’ Als ze daarna opkijken, is er niemand meer, Jezus is weer alleen. Zijn LICHT straalt wel op de bergtop, maar de discipelen kunnen zich daar niet in blijven koesteren.
Ook hier maakt God zijn naam ‘Ik zal er zijn’ waar en roept Hij de discipelen toe: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ In zijn Zoon wil God onder de mensen komen.
De verhalen van vandaag zijn verhalen van glorie en kwetsbaarheid. En juist in die elementen mogen we God zoeken en erop vertrouwen dat Hij ‘ER ZAL ZIJN! Vandaar dat we vandaag als slotlied zingen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’
ds. Marten-Jan Kooistra, Woudenberg

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland