OH, ds. J. Esveldt

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Voorganger ds. J. Esveldt.
Inz. Missionair Werk PKN: Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 8 oktober, derde zondag van de herfst
De wijngaard is in het Eerste Testament het beeld van Gods zorgzaamheid voor de schepping. Op deze zondag zullen wij van twee Bijbelgedeeltes horen waarin er sprake is van een wijngaard. Uit Jesaja 5 een liefdeslied over de veelbelovende wijngaard van het volk Israël.
De evangelielezing uit Matteüs vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Zij toont het verzet van het volk tegen God.

Met hartelijke groet,
Jan Esveldt

jan.esveldt@gmail.com

Consulent Voorthuizen

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland