OH, Ds. D. van Arkel, Nieuwjaarsontmoeting

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. D. van Arkel.
Inz. Ouderenwerk Diaconie: Gewoon Gezellig, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden klik daarvoor hier en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/


Zondag 7 januari, zondag Epifanie

De vier evangelisten vertellen elk op hun manier hoe Jezus is verschenen in de samenleving van mensen. Lucas vertelt ons van Augustus’ bevel, de herberg, de stal, herders en de engelen. Marcus’ verhaal is het soberste van allen: hij begint meteen te vertellen van de Doper en de doop. Johannes vertelt van het eerste teken: wijn op de bruiloft in Kana.

En Mattheüs verhaalt ons van de magiërs uit het oosten die een ster hebben gezien en de nieuwgeboren koning gaan zoeken. Hij vertelt ons ook hoe het leven van Jezus bovendien onmiddellijk al een bedreigd leven was.

In de geschiedenis van de kerk is het verhaal van Lucas 2 (het ons meest bekende en vertrouwde verhaal) apart gezet op 25 december. Maar alle weken na Kerst staan vanouds de andere drie evangelisten centraal.

Dat begint voor ons op deze ‘nieuwjaars-zondag’ bij Mattheüs’ verhaal over de magiërs, ook wel ‘Driekoningen’ genoemd naar de geschiedenis uit het tweede hoofdstuk van zijn evangelie zoals we dat vanmorgen zullen horen.

En zoals bij Lucas er een wereld is van Augustussen en Quiriniussen, zo is er bij Mattheüs een wereld van Herodessen.

Ofwel: óók dit bijbelverhaal is geschreven in de loopgraven van de geschiedenis; een geschiedenis van bruut geweld, onderdrukking en tirannen die de dienst uitmaken.

En in al die verhalen gaat het eigenlijk steeds over de vraag: wat houdt ons gaande? Wat geeft ons de kracht om hoopvol in het leven te staan?  Ook over de drempel en aan het begin van een nieuw jaar?

Ds. Dick van Arkel

Verdere informatie over deze dienst leest u bij ‘Ambulant Predikant’.

Ambulant Predikant

We zijn dankbaar dat we de komende tijd weer een vaste predikant hebben voor onze wijkgemeente. Een ambulant predikant voor gemeenteopbouw, pastoraat en kerkdiensten.

Hiermee creëren we ook rust op het beroepingsproces dat binnenkort opgestart zal worden.

Op zondag 7 januari zullen we afscheid nemen van ds. Dick van Arkel en verbinden we ds. Dick Luijmes aan onze gemeente. Komt allen!

Hartelijke groet, namens Wijkkerkenraad Ontmoetingskerk,

Kees de Vries, voorzitter

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland