OH, ds. Bram Bregman

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen.  Voorganger ds. Bram Bregman.
Inz. Werelddiaconaat Kerk in Actie: Libanon – Kansen voor Jongeren in achterstandswijken, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 12 november, achtste zondag van de herfst

Deze zondag wil ik ongebruikelijk en ‘not done’ lezen uit twee verschillende evangeliën in dezelfde dienst. (Ieder evangelie heeft z’n eigen theologie en interpretatie van/op Jezus.) Toch wil ik dat deze keer wel doen. Ik heb er een goede reden voor. Afgelopen maand stond er in het NRC een artikel dat me raakte: Geef jongeren uitzicht op een zinvol leven, van Joep Dohmen. Een gepensioneerde filosoof en docent die 40 jaar met jongeren in het onderwijs heeft gewerkt. Dohmen heeft dus recht van spreken.
Veel jongeren ervaren stress en angst. Dohmen zegt ‘drie immense krachten hebben de oude levensstijl verdrongen: de markteconomie, de steeds dieper ingrijpende technologie en de media.’ Hij meent met andere auteurs dat we het oude, voorbije, traditionele, christelijke verhaal hebben ingeruild voor het neoliberale succesverhaal – wat voor slechts weinigen (jongeren, ouderen) werkt. Velen gaan eronder door, door gebrek aan basis, innerlijke stevigheid  – zo noem ik het maar.
Welke vorming vinden we belangrijk voor onze jongeren?
Waar gaat het in het leven om?
Veel jongeren lopen rond met  duistere gedachten. Bijna iedere dag (!!) maakt een jongere in Nederland een eind aan zijn of haar leven. Dohmen: ‘een haast onvoorstelbare tragiek’. Waar zijn wij hier als kerk, denk ik. Na de  dienst kunt u uw emailadres achterlaten, dan stuur ik u het artikel van Joep Dohmen toe.
De eerste lezing zondag is de bekende gelijkenis van de talenten (Matteus 25). De tweede lezing het verhaal van de wonderbare brood- en visvermenigvuldiging door Jezus (Marcus 6). In dit verhaal komt een jongen met vijf broden en twee vissen. En het blijkt (voor Jezus) genoeg, om iedereen van te delen en te geven.
Ik ontleen hieraan mijn thema: Kom, met wat je hebt! Het eerste wat ieder mens, jong of oud, nodig heeft is: bevestiging, liefde, er niet alleen voor staan. Kom gewoon zoals je bent, je hoeft niet eerst te presteren, iemand te zijn met mooie kleren of veel geld of een dure auto. WEL-KOM!

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland