OH, cursus “Vernieuwing van de kerk”

Open Hof, Kerkweg 60 Maarssen.

In het najaar van 2023 starten we in onze wijkgemeente een cursus en leeskring met
als onderwerp “Vernieuwing in de kerk”, onder leiding van ds. Bram Bregman.
Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in zijn ogen geen antwoord gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. Met name op de ontwikkelingen en veranderingen na 1945. De kerk is in de ogen van veel mensen verstard – in het willen vasthouden aan een almachtig godsbeeld, de apostolische geloofsbelijdenis en voor een deel: vormen van de kerkdienst die veel mensen – jong en oud – niet meer raken en ontroeren. Ds. Bregman vindt het werkelijk dramatisch te bedenken dat de kerk zou kunnen verdwijnen, gezien de grote problemen van onze samenleving, op persoonlijk gebied en in de politiek. De kerk heeft eeuwenlang een inspirerend verhaal en barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet verloren gaan. Het kan allemaal nog zo heel anders… De bijbel en de kerk zoals die nu is, daarbij gaat het om selecties en keuzes die mensen hebben gemaakt. Ds. Bregman meent: laten we opnieuw de kernwaarden van het christelijk geloof verwoorden en vormgeven. “Ik wil niet bij een sekte horen … de kerk heeft de eeuwen door veranderingen doorgemaakt. Daarom deze cursus en leeskring”. Zes bijeenkomsten op donderdagavond, waar in het eerste uur een cursus wordt gegeven door ds. Bregman, en in het tweede uur wordt het boek ‘Volwassen geloven en denken’ van Dirk van de Glind besproken. (Voor iedere bijeenkomst 50 pagina’s leeswerk thuis.)

De data zijn: 14/09, 5/10, 26/10, 16/11, 30/11 en 14/12 in 2023.

Noteert u ze alvast in uw agenda?
Opgeven bij Wilma Ramaker; w.kippers@ziggo.nl of Pieter Quakkelaar;
p.quakkelaar@gmail.com
Graag opgave met e-mailadres om te kunnen communiceren.

|||::
Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, Nederland