Kleine Kerkenraad (KKR)

20:00u Kleine Kerkenraadvergadering, deze vindt plaats bij één van de kerkenraadsleden thuis.