HHK, RvKM Oecumenische Vesper

Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3, Maarssen.

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

|||::
Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, Nederland