DK, ds. D. Luijmes, Witte donderdag, HA.

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Witte Donderdag, Heilig Avondmaal. Voorganger ds. D. Luijmes.

Inz: Ouderenwerk Diaconie: Paasgroet, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland