DK, ds. NNB, RvKM Oecumenische Vesper

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen.

Oecumenische Adventsvespers
De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd oecumenische vespers mee te vieren.
Om 17:00 uur is er een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk. In deze viering willen we ons met teksten, liederen en gebeden bezinnen op de thema’s Vrede en Advent. Juist in deze tijden van oorlog en spanningen tussen volkeren is het goed om stil te staan bij onze hoop en verwachting rondom de komst van Jezus, de Vredevorst.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland