DK, ds. Keesfrank Klaassen, Pinksteren

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Pinksteren. Voorganger ds. Keesfrank Klaassen.
Inz. Zending Kerk in Actie: Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 28 mei, Pinksteren

Met Pinksteren wordt stilgestaan bij ‘de uitstorting van de Heilige Geest’. Mij is gevraagd om u hier te vertellen welke Bijbeltekst centraal zal staan tijdens de Pinksterpreek. Ik laat u echter hierover liever nog even in het ongewisse.

In wat nu volgt zal ik een tipje van de sluier oplichten over de mysterieuze persoon die een ontmoeting heeft met onze Heer. Over wie gaat het? — Volgens Joodse bronnen behoorde onze ‘mystery man’ tot de meest vooraanstaande mensen die in Jeruzalem destijds de lakens uitdeelden. Hij deelde volgens die bronnen zelfs letterlijk de lakens uit. Hij bezat in Jeruzalem namelijk een groot aantal herbergen waarin de pelgrims werden ondergebracht, die vanuit de rest van Israël naar de stad van de vrede kwamen om daar de grote feesten van Gods volk mee te vieren. Onze ‘mystery man’ droeg zorg voor de slaapplaatsen van de pelgrims alsook voor hun natje en droogje. Volgens de Talmoed is onze ‘mystery man’ geboren in een dorpje vlakbij de toenmalige hoofdstad van Galilea. Nazareth ligt ook vlakbij die toenmalige hoofdstad. Je zou daarom kunnen zeggen dat onze ‘mystery man’ en Jezus streekgenoten waren. In Israël wordt onze ‘mystery man’ tot op de huidige dag gerekend tot een van hun belangrijkste leiders. Hij is zelfs zo beroemd dat de eerste president van de staat Israël zijn naam (— hij heette toen nog David Grün —) veranderde en de bijnaam van onze ‘mystery man’, Ben Goerion (‘zoon van een jonge leeuw’), overnam. Heeft u al een idee over wie het gaat? — Tijdens de Pinksterpreek wordt onthuld met welke levensvraag hij naar Jezus, onze Heer, kwam.

ds Keesfrank Klaassen, Harderwijk

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland