DK, ds. Bram Bregman

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen.  Voorganger ds. Bram Bregman.
Inz. Plaatselijk werk Diaconie: Diaconaal Quotum, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Deze viering wordt live uitgezonden via KerkTV en ’s middags om 15:00 uur uitgezonden via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332 of internet: http://live.rtvsv.nl/tv/

Zondag 9 juli, derde zondag van de zomer

Thema: Het wonder van het menselijke in het zijn – oftewel: het wonder van barmhartigheid – in een wereld van hebzucht, haat, lijden en dood. 

We hebben op 4 mei tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, ernstig stilgestaan bij de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht. En op 5 mei hopelijk intens ook de dankbaarheid en vreugde hierover beleefd. Dit boek van de Italiaans-Joodse scheikundige Primo Levi is een aangrijpend relaas van zijn jaren in het concentratiekamp van de nazi’s. De titel-vraag zegt eigenlijk al alles: was ik, ben ik wel een mens om zo te zijn behandeld?! Wat is een mens? Hoe kan het dat ik het heb overleefd en zovelen niet? Waren het niet juist ‘heiligen’ die zich ook in het kamp aan de Joodse wetsregels hebben gehouden en daarom juist zijn gestorven (of vermoord) …? Heb ik met mijn ‘aanpassing’, mijn overlevingsgedrag in het kamp, mij niet schuldig gemaakt? Ben ik wel mens geweest? Na nog een aantal ‘mooie’ boeken over dit verschrikkelijke gebeuren te hebben geschreven, pleegde deze grootse mens zelfmoord. Het blijft nog steeds onvoorstelbaar wat mensen elkaar hebben aangedaan en nog steeds in oorlogen en martelkamers en -kampen elkaar aandoen.

Misschien een grote stap naar zondag 9 juli: we lezen uit het ‘vijfde evangelie’, het bijbelboek Handelingen, het hele derde hoofdstuk, over de kern van het Joods-christelijke geloof: menselijkheid – geen mooie woorden maar liefde dóen/geven. In navolging van Jezus geneest Petrus een verlamde man. Met het slot van hfst. twee over het leven van de eerste gemeente na Pinksteren is dit het begin van de kerk die barmhartigheid en mededogen in de wereld heeft gebracht! Europa is diep door de(ze) kern en kerk van barmhartigheid bepaald! Met Jezus als voorganger. Hij heeft een al veel oudere profetische omkering van het godsbeeld (God wil geen offers, maar barmhartigheid en recht) radicaal voorgeleefd: God is een gebeuren. Paulus zegt het Jezus op zijn manier na: God woont als Geest in de mens.

In mijn theologiestudie ben ik sterk gevormd door de levende ontmoeting en lessen van rabbijn Yehuda Ashkenasy (ook een overlevende van het concentratiekamp – 1924-2011). Hij zette mij ertoe aan om Emmanuel Levinas te lezen, de Litouws-Frans-Joodse filosoof (ook overlevende van het concentratiekamp – 1906-1995). Levinas noemt menselijke barmhartigheid jegens een ander medemens ‘kleine goedheid’. Deze bezieling van het/de Oneindige is het (enige!) wonder dat het zijn (telkens weer) doorbreekt. WEL-KOM zondag!

ds. Bram Bregman

|||::
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen, Nederland