Laatste week Aktie Kerkbalans: Envelop al klaar staan?

Fijn, heeft u de envelop al klaar staan of geretourneerd bij de sectiemedewerker? Heel veel dank dat u gehoor gaf aan Aktie Kerkbalans 2019! De lucifers bij de envelop gaven symbolisch weer dat we de warmte en het licht van de Paaskaars ook in 2019 met elkaar willen delen. Heeft u er al één opgestoken?

Nog geen envelop ontvangen? Wacht nog even af tot na dit weekend en bel of mail Bas Visser, (0346) 574 565, kerkrentmeesters@ontmoetingskerkmaarssen.nl als de envelop nog niet binnen is.

Start Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm Ontmoetingskerk

Deze week is het zover, de start van Actie Kerkbalans. Vele sectiemedewerkers gaan het vuur uit de sloffen lopen om u de envelop voor Aktie Kerkbalans te brengen. Er is veel werk hiervoor achter de schermen verzet en dat moet ook, want het appél Geef voor je kerk is duidelijk: zonder uw financiële steun kan de kerk echt niet draaien! Geef daarom gehoor aan Actie Kerkbalans. De Ontmoetingskerk wil ook in 2019 een actieve gemeente zijn, zowel binnen als buiten de kerkmuren.

Waarde en warmte

Wat is nu eigenlijk van waarde in de Ontmoetingskerk? We vroegen het een aantal gemeenteleden en iemand antwoordde: “Het voelt als thuiskomen”. Een prachtig antwoord dat het warme gevoel benadrukt dat u hopelijk ook ervaart in onze wijkgemeente. Daarom krijgt u iets bij de envelop waar u warm van wordt en dat tegelijkertijd zorgt voor licht. Ook in 2019 willen we graag die warmte en het licht van de Paaskaars met elkaar delen. Als actieve gemeente, zowel binnen als buiten de kerkmuren, om van betekenis te zijn in het leven van mensen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we dit kunnen blijven doen!

Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm Diaconie

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is wederom Geef voor je kerk, opnieuw een appél om de Ontmoetingskerk financieel te steunen tijdens de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019. Waaróm geven we eigenlijk aan de Diaconie? Het antwoord leest u hier.

In 2018 steunde onze Diaconie weer diverse doelen, plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Bijvoorbeeld Het Smulhuis in Utrecht: in een speciale kerkdienst met als thema ‘Kerkproeverij’, werden smulmunten verkocht waarmee dak- en thuislozen een verantwoorde maaltijd kunnen betalen. Onder hetzelfde thema werden de Voedselbank Stichtse Vecht en No Yellow Beans Day ondersteund. Daarnaast droegen we bij aan de actie ‘Warme Voeten’ waarbij waardebonnen voor nieuwe winterschoenen voor vijftig kinderen in Stichtse Vecht werden uitgedeeld. Het Johannes Hospitium in Vleuten en Amnesty International konden ook weer op een financiële bijdrage vanuit de diaconie rekenen. Dichtbij huis konden we veel betekenen voor een vluchteling in grote nood. Ook in 2018 konden we mensen getroffen door rampen ondersteunen, bijvoorbeeld de slachtoffers van de tsunami in Sulawesi. De landelijke organisatie Kerk in Actie steunt vele projecten in binnen- en buitenland en met grote regelmaat doet de Diaconie daaraan mee. Gewoon Gezellig, maandelijks op de zondagmiddag en Koffie & Meer iedere woensdagochtend zijn ook projecten vanuit de Diaconie.

Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm ZWO

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is wederom Geef voor je kerk, opnieuw een appél om de Ontmoetingskerk financieel te steunen tijdens de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019. Waaróm geven aan ZWO? Het antwoord leest u hier.

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Dit seizoen worden vier nieuwe projecten ondersteund. Bij Grannies2Grannies is de gedachte dat grootmoeders in Nederland financiële ondersteuning geven aan grootmoeders in Afrika, met name in Oeganda. Deze Afrikaanse grootmoeders nemen de permanente zorg op zich van hun kleinkinderen die als wees verder moeten onder moeilijke omstandigheden. De Sundayfoundation is een project van Sander de Kramer en Hugo Borst. Zij bieden hulp op de ‘vergeten plekken’ op aarde. Er worden basisscholen gebouwd, voedselhulp gegeven en gezorgd voor opleiding. Coolwaterforyou is een nieuw project van Project Opvang Jongeren (POJ). In Burkino Faso zijn Sjon, Peggy en Annejoeke de drijvende krachten. Zij bieden jongeren tussen de 12 en 16 jaar een stabiel en veilig thuis. Door de Stichting Ouderenzorg Moldavia (SOM) worden hulpbehoevende ouderen geholpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren.