Actie Kerkbalans 2020

Het is binnenkort weer tijd voor Actie Kerkbalans! Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari halen we weer geld op voor onze kerk. Dat is belangrijk en hard nodig, want we willen behouden waar we om geven. En als het even kan, laten groeien. Daarbij denken we graag in oplossingen om aan een bloeiende toekomst voor onze Ontmoetingskerk te werken.

Eén van de commissies binnen de Ontmoetingskerk is de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Wij brengen deze graag vast onder de aandacht. De ZWO verzorgt onze missionaire taak en ondersteunt dit seizoen vier projecten:

  • HospitaalBroeders, dat zich richt op 19 Afrikaanse ziekenhuizen die door Afrikaanse broeders worden geleid. Ze zorgen voor goede gezondheidszorg, opleiding van artsen en verpleegkundigen en voedselzekerheid.
  • War Trauma Foundation biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een humanitaire crisis, een gewapend conflict of nasleep van een trauma.
  • Eyecare Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Het blijkt dat 75 procent van de oogproblemen te voorkomen is door een staaroperatie of goede bril op sterkte.
  • Tot slot steunt ZWO het project SOMO, dat zich toelegt op de armoedebestrijding in Outjo (Namibië). SOMO richt zich op het realiseren en instandhouding van huisvesting, onderwijs en voedselvoorziening.

ZWO zijn we samen. Steun daarom de ZWO tijdens Aktie Kerkbalans.