Actie Kerkbalans 2019

Daaróm Ontmoetingskerk

Actie Kerkbalans 2019 start op 19 januari en loopt tot en met 2 februari. Vele sectiemedewerkers gaan het vuur uit de sloffen lopen om u en jou de bekende envelop te brengen. Er is hiervoor achter de schermen veel werk verzet en dat moet ook, want het appél Geef voor je kerk is duidelijk. Zonder uw financiële steun kan de kerk écht niet draaien!

Waardevol
Wat is voor u en voor jou nu eigenlijk van waarde in de kerk en in de Ontmoetingskerk in het bijzonder? Zomaar een greep uit de peiling na een kerkdienst in november: “Om van God te horen en te zingen”, “Omdat ik in deze kerk opgegroeid ben, met veel mensen een warme band heb en mijn geloof in vrijheid kan belijden”. “Ik via de liefde lid ben geworden”, “Vanwege de goede sfeer en het feit dat de (Ontmoetings)kerk met zijn tijd mee gaat”, “Ik het gemeente zijn, de saamhorigheid en het met elkaar delen heel belangrijk vind” en “Deze kerk als thuiskomen voelt”.

En ja, het is duidelijk; daaróm geven we dus om onze kerk: elke zondag een viering met onze predikanten, diverse organisten, koren, combo en Kindernevendienst en soms Cake op de preek, doop, belijdenis, avondmaal, het goede werk van Diaconie en ZWO, bijzondere diensten zoals de Top2000 met de Ontmoetingskerkband, oecumenische vespers, Vuur en Vlam-vieringen, themavieringen zoals de ‘zondag van de mantelzorger’, ‘zondag van de zieken’, Oogst- en Paasgroet, de dienst ter nagedachtenis van de overleden gemeenteleden en zeker ook Gewoon Gezellig, Bazar, Lichtjesmarkt, Levende Adventskalender, Honkers, Youth United, Goedemorgenkring, Koffie & Meer, Kerk-op-Schoot, Zaterdagwandelingen en nog veel en veel meer!

Geef daarom gehoor aan Actie Kerkbalans. De Ontmoetingskerk wil ook in 2019 een actieve gemeente zijn, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Alvast heel hartelijk dank!

Jacob van der Zwan Jaap Bogaards
Voorzitter wijkkerkenraad Voorzitter wijkraad van Kerkrentmeesters

Kerk, daar sta je
met je deuren open,
wagenwijd.
Voor wie bidden, trouwen, dopen, vieren, rouwen,
voor wie maar wil
luisteren naar Gods woord,
en naar het verhaal
van een naaste om een praatje verlegen.

Heb je naaste lief als jezelf,
dat is het belangrijkste gebod,
wees iemand in elkaars en Gods ogen.
Hij ziet ons
met een oog vol liefde,

[blog category=”106″ perpage=”10″ pagination=”on” ]