Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans 2018: ‘Geef voor je kerk’

Kerk zijn we samen. We zijn er voor u, voor jou en voor elkaar. Binnen en buiten de kerk. Dat kost geld en daarom doen we één keer per jaar een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans, die dit jaar gehouden wordt van 20 januari t/m 3 februari. U kunt dus binnenkort een envelop verwachten via uw sectieteam. Leest u vooral ook even de meegeleverde folder, waarin duidelijk is aangegeven wat we met uw bijdrage kunnen doen en wat het tekort is.

Het campagnethema van dit jaar is ‘Geef voor je kerk’: Geef voor je kerk zodat we met elkaar kerk mogen én kunnen zijn! We willen als Ontmoetingskerk van betekenis zijn. De Open Hof en de Dorpskerk open houden voor jong en oud, onze predikanten hun belangrijke werk laten doen, diverse activiteiten voor jong en oud organiseren, aan onze medemens geven via de Diaconie, onze missionaire taak via de ZWO vervullen; noem maar op!

Daarom een dringende oproep: Geef gehoor aan Actie Kerkbalans! Als we allemaal geven wat we kunnen, dan is het tekort van 60.000 euro wellicht binnenkort verleden tijd. Uw bijdrage is écht nodig.

Jacob van der Zwan                                         Jaap Bogaards
Voorzitter wijkkerkenraad                             Voorzitter wijkraad van Kerkrentmeesters


U gaf gehoor aan Actie Kerkbalans!

Voorlopige uitslag Een keer per jaar doen we een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans. Dit jaar was het thema: Geef voor je kerk, want kerk zijn we samen. We geven om elkaar, binnen en buiten de kerk. En dat kost geld. Wat ongelooflijk fijn dat er gehoor gegeven is aan Actie Kerkbalans,…

Geef om je ZWO

Onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Mensen, veraf en dichterbij, worden geholpen door steun aan goede doelen en instellingen. Zo ondersteunen we Kinderfonds MAMAS. Deze sterke, lokale vrouwen, de MAMAS, geven via hun eigen projecten dagelijkse zorg en heel veel liefde aan kinderen in ernstige armoede. Niet…

Actie Kerkbalans 2018: Geef om je Diaconie

In 2017 hebben wij met uw en jouw geld heel veel mensen kunnen helpen: plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Wij ondersteunden bijvoorbeeld Kledingbank Breukelen. In een speciale dienst in februari, met als thema ‘De Diaconie kleedt aan’, werden vier wasmanden vol met kleding opgehaald. We konden de Kledingbank een broodnodige en substantiële…

Actie Kerkbalans 2018: Geef om je kerk

Kerk zijn we samen. We zijn er voor u, voor jou en voor elkaar. Binnen en buiten de kerk. Dat kost geld en daarom doen we één keer per jaar een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk zodat we met elkaar kerk mogen zijn! Dan kunnen onze predikanten en…