2e gemeenteavond ‘Bouwen aan de toekomst’

Vanavond wordt de 2e gemeenteavond gehouden om 20:00 uur in het Trefpunt. Deze tweede avond is bedoeld om samen ideeën te genereren die aan de kerkenraad kunnen worden meegegeven.

Vervolg van het proces is dat op basis van de input van de gemeenteleden het moderamen en kerkenraad hun mening gaan vormen en besluiten zullen voorbereiden. De voorgenomen besluiten zullen dan op een derde gemeente vergadering (nog niet gepland)  aan u worden voorgelegd. Vervolgens zal de kerkenraad een uiteindelijk besluit nemen.