Werkgroep Liturgie & Eredienst

De werkgroep Liturgie & Eredienst is ingesteld door de wijkkerkenraad met als taken:

 • de kerkenraad adviseren over zaken rond de eredienst;
 • zorgen voor de uitvoering van besluiten die de kerkenraad daarover neemt.

De belangrijkste activiteiten van de werkgroep zijn:

 • Nadenken over de vormgeving van reguliere kerkdiensten en van bijzondere diensten, om te zorgen dat deze blijven aansluiten bij de verwachtingen van de wijkgemeente en haar rol in de samenleving:
 • Het doen van concrete voorstellen hiervoor aan de wijkkerkenraad en zo bijdragen aan het beleid voor de langere termijn;
 • Opstellen van het jaarlijks rooster voor bijzondere diensten, met name de diensten rond Kerstmis en Pasen, de Gedachtenisdienst voor de overledenen en de Ontmoetingsdiensten;
 • Uitnodigen van koren en solisten voor muzikale bijdragen aan de diensten;
 • Meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van (bijzondere) diensten, alsook het evalueren van de gehouden diensten;
 • Formuleren van wensen met betrekking tot de inrichting van de kerkruimte, voortvloeiend uit de vormgeving van de kerkdiensten.

De werkgroep bestaat uit:

 • Bert de Roock, voorzitter
 • Kees van Rooden, gemeentelid
 • Janneke Roukema, gemeentelid
 • Corinne Groenendijk, predikant
 • Anneke Pastoor, gemeentelid
 • Lucia de Vries, namens Kindernevendienst

De werkgroep vergadert ca. zesmaal per jaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert de Roock, e-mail: liturgie-eredienst@ontmoetingskerkmaarssen.nl, tel.: (0346) – 580 225