Toezeggingsformulier AKB2023

Toelichting bij het invullen…

Reg.nr.:
Dit is het registratienummer dat vermeld is op de aan u digitaal toegezonden brief;

E-mail adres:
U wordt gevraagd om uw e-mail adres in te vullen. Hierdoor kan automatisch een samenvatting van het ingevulde formulier naar u worden gemaild ten behoeve van de eigen administratie;

‘i’:
Bij sommige velden staat een ‘i’ in een zwart rondje: als u daar met uw muis overheen gaat, is toelichtende tekst zichtbaar;

Tab toets op uw toetsenbord:
Met de tab toets op uw toetsenbord springt u naar het volgende invulveld.