OH, ds. Vellekoop 2e Advent

  • 10:00
  • Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. 2e Advent. Voorganger ds. P.G. Vellekoop.
Inz. Pastoraat PKN, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Stel je voor! Tweede Advent, 10 december

Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. (Jesaja 2: 1-5) Het evangelie leest deze morgen uit Lucas 21: 25-33.

Ook deze adventsavond is er weer een oecumenisch avondgebed. Deze avond zal hij worden gehouden in de Heilig Hartkerk aan de Breedstraat.