OH, ds. Stuiver

  • 10:00
  • Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Na de dienst: Cake op de Preek. Voorganger ds. J.H. Stuiver.
Inz. project ZWO, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Voorlaatste zondag kerkelijk jaar, 19 november

Door de voortdurende aanwezigheid van slecht nieuws kun je moedeloos raken. Er is altijd wel ergens in de wereld een ramp. Hoe ga je daar mee om? Wat kun je eraan doen? We lezen Matthéüs 25:31-46. Na afloop is er een ‘cake op de preek’: napraten over de dienst met koffie en cake. De kinderen van de basisschool hebben deze morgen een speciale kindernevendienst als een soort basiscatechese voor deze leeftijdsgroep. Dit keer gaat het over feesten in de kerk. De kinderen gaan aan het begin van de kerkdienst al naar de kindernevendienst en komen helemaal aan het einde van de dienst samen met de crèchekinderen terug.