OH, ds. Vellekoop

  • 10:00
  • Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. P.G. Vellekoop.
Inz. Werelddiaconaat, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

15 oktober, Ruth 2: gewapend glas

Op deze eerste zondag van de herfstvakantie lezen we verder in het wonderschone boekje Ruth. In het tweede hoofdstuk van Ruth komen de personen en hun gedrag al duidelijker naar voren. De hoofdrolspelers krijgen al meer contouren. Het speelveld wordt al wat meer zichtbaar. Echter, nog wel als achter gewapend glas. Maar het is een duidelijke zaak: er is iets gaande in het verborgene, ook al kunnen we er nog niet werkelijk bij. We zien drie gestalten: Naomi, de droevige, Ruth, de onzelfzuchtige en Boaz, de zorgzame.