OH, ds. Stuiver en ds. Vellekoop

  • 10:00
  • Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. zondag Voleinding, gedachtenis overledenen.
Voorgangers ds. J.H. Stuiver en  ds. P.G. Vellekoop. M.m.v. zanggroep en solisten
Inz. Kerstpakketten PDOM, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

Zondag Voleinding, 26 november

Deze zondag zullen we de namen noemen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Er is gelegenheid een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan allen die we sinds kort of al heel moeten missen. In de teksten van deze morgen zoeken we naar troost en licht en lezen Jesaja 60: 1-5, 19-22 en Mattheüs 5:1-10.