OH, ds. Stuiver

  • 10:00
  • Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen. Voorganger ds. J.H. Stuiver. Muzikale jeugddienst en belijdenis m.m.v. Dennis de Bruijn (piano/orgel), Eveline Cocu (zang), Wilco van Esschoten (gitaar).
Inz. Oogstgroet, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

29 oktober, muzikale jeugddienst en belijdenis

De viering deze zondag is een feestelijke muzikale jeugddienst waarin Alissa van den Hul belijdenis hoopt te doen en haar kinderdoop zal ‘be-amen’. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren. De naam jeugddienst wil zeggen dat de taal en muziekkeuze deze keer speciaal is afgestemd op de wat jongere generaties. Uiteraard kunnen we niet zonder de ouderen, iedereen hoort er bij en een feest is pas compleet als iedereen er is, van jong tot ouder. De muziek en samenzang wordt deze zondag verzorgd door Dennis de Bruijn (piano/orgel), Eveline Cocu (zang) en Wilco van Esschoten (gitaar). De lezingen zijn uit Jeremia 31:31-34 en Efeziërs 5:15-21. De teksten doen herinneren aan Pinksteren en de doop. Hoe toepasselijk voor een belijdenisdienst! Tegelijk ook de vraag: hoe kun je goed leven en wat helpt je goede keuzes te maken? Daarover zal het deze dienst gaan.