DK, ds. Vellekoop

  • 10:00
  • Kerkweg 19, Maarssen

Dorpskerk, ds. P.G. Vellekoop Inz.: Diaconie landelijk werk

Wie is de baas?
Kent u het klassieke huwelijksformulier nog? Daarin wordt tweemaal geciteerd uit 1 Petrus 3. Tot voor kort besefte ik dat ook niet. Maar het geeft toch te denken nu wij daaruit een gedeelte gaan lezen deze zondag: 1 Petrus 2: 18 – 3: 12. Toch wel spannende teksten anno 2017 A.D.: ‘Erken het gezag van uw man’.