DK, ds. Vellekoop

  • 10:00
  • Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen

Dorpskerk, Kerkweg 19, Maarssen. Voorganger ds. P.G. Vellekoop. M.m.v. het Protestants Kerkkoor.
Inz. Jeugdwerk PKN, 2e collecte kerk (en eredienst) en 3e collecte onderhoud gebouwen.

10 september, …wordt dat nog wat?
Dit zijn de laatste woorden van het aangrijpende gedicht van Gerard Reve Graf te Blauwhuis. Het zijn regels die mij te binnen schoten bij het mediteren over 2 Petrus 3. Het is een hoofdstuk waarin Petrus spreekt als de dag des Heren die zal komen als een dief.
Maar ook Reve valt het wachten lang en hij lijkt er niet meer in te geloven als hij staat bij het graf van een man die op jonge leeftijd is neergeschoten. ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’ En hoe is dat bij ons? Is het een mooi maar achterhaald monument òf een levende werkelijkheid? Aan het Protestants kerkkoor zal het niet liggen, zij zingen deze morgen o.a. samen met en voor ons: ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen!’