NIEUWE NAAM WIJKGEMEENTE GEZOCHT!

Zomerhuiswerk van Ds. Jochem Stuiver en Ds. Piet Vellekoop! We zijn al eerder bezig geweest met een nieuwe naam voor onze nieuwe wijkgemeente. Destijds gebeurde volgens Jochem Stuiver een klein wondertje: “Zowel Piet Vellekoop, als ik dachten aan het verhaal van de Emmaüsgangers, die onderweg Jezus ontmoetten. We hebben in Maarssen al een klooster dat…

gratis-trouwen

Open hof nu ook trouwlocatie burgerlijk huwelijk

Vanaf nu is het mogelijk om niet alleen het kerkelijk huwelijk te laten zegenen maar ook het burgerlijk huwelijk te laten voltrekken in de Open Hof.Voor verder informatie zie de website van de gemeente Stichtse Vecht: http://www.trouweninstichtsevecht.nl/trouweninstichtsevecht/externe-trouwlocaties_42803/

spil 2

Samenwerkingsovereenkomst met ‘De Spil’ getekend

Op vrijdag 13 juni jl. is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Retraitecentrum De Spil en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Spil is daarmee een zogenoemde ‘pioniersplek’ geworden, ondersteund door de PKN en een aantal plaatselijke kerken in Maarssen waaronder onze eigen wijkgemeente. Deze pioniersplekken worden gesticht om nieuwe vormen van kerk zijn te ontdekken. Het is…

16 plus gespreksgroep 2014 kopie

Vrijdag de 13e: geluksdag!

Vrijdagavond de 13e juni was in meerdere opzichten een geluksdag… Het begon in de avond met een afsluitend etentje met de 16+ gespreksgroep. Het was een feestelijke afsluiting van een mooi seizoen waar we lief en leed, geloof hoop en liefde met elkaar hebben gedeeld. Omdat we nu wel eens wat anders wilden dan thee met een…

vergadering klein

Gemeentevergadering steunt (verdere) vereniging

Tijdens een – ondanks de prachtige zomerweer – goed bezochte gemeentevergadering, heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit tot (verdere) vereniging aan de gemeenleden voorgelegd. Voorzitter van de kerkenraad Jaap Fokker opende de vergadering met een door Ds. Jochem Stuiver geschreven overdenking (Jochem kwam door omstandigheden iets later). Bert de Roock lichtte aan de hand van…

Dienst 1e pinksterdag: wow wat een wonder!

Het was vanmorgen zeer warm in de kerk. Dat lag aan het weer maar misschien ook wel aan de Geest! Vanmorgen mochten we een vader, moeder en zoon dopen uit Iran. In hun eigen taal (Farsi) vertelden ze een stukje van hun vlucht en hoe ze uiteindelijk in PKN Maarssen-Dorp zijn aangekomen. Met hun doop…

Gemeentevergadering vereniging 11 juni

In Kerk op weg van januari 2014 hebt u kunnen lezen, dat de gesprekken over vereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Maarssen weer zijn gestart. Daarbij wordt gewerkt aan de vorming van één Protestantse Gemeente Maarssen, met drie zelfstandige wijkgemeenten. We liggen nu op koers om daadwerkelijk te gaan verenigen. Daarvoor…

leerhuis

Leerhuisavond 10 juni

Wat bezielt ons (nog)? Is het thema van een leerhuisavond op dinsdag 10 juni (3e pinksterdag). We willen dan graag in gesprek gaan over Geest-kracht. Hebben we deze kracht extra kunnen voelen tijdens de Pinksterdagen? Deze avond is onder de bezielende leiding van pastor Jos van Os uit Breukelen. Vragen waar we over nadenken: Wat…

jeugdkerk2

Jeugdkerk verplaatst naar 15 juni!

De jeugdkerk van aankomende zondag wordt verplaatst naar zondag 15 juni. We zien jullie graag dan!! Groetjes van de jeugdkerkcommissie.

Golven

Verhaal + gedicht van ‘Over de Streep’

Tijdens de succesvolle ‘Over de streep’ van begin mei, lazen Jochem Stuiver en Annelies de Vries een verhaal voor over de grote golf en de kleine golf. Anneke Pastoor dichtte er het mooie “Go with the flow” bij…