Bob1

Hartelijk welkom voor organist Bob van der Linde

Aan het begin van de dienst van zondag 19 oktober stond dominee Jochem Stuiver even stil bij de nieuwe organist Bob van der Linde en heette hem hartelijk welkom. Bob is al heel vroeg begonnen met orgelspelen en toen hij 15 was begeleide hij al diensten in 8 kerken waaronder de Zuiderkerk, Anglican Church, Adventskerk…

10 korte films over ethiek

Het nieuwste initiatief van de Raad van Kerken Maarssen is een programma waarin we de schitterend verfilmde Dekaloog van de Poolse filmregiseur Krzysztof Kieślowski samen bekijken en bespreken. Dit vindt plaats op verschillende locaties in Maarssendorp en Maarssenbroek en wordt door verschillende sprekers begeleid. De films betrekken jou als kijker actief in de zoektocht naar wat…

aanvoerders

Afscheid en Welkom!

Tijdens een feestelijke dienst werd afgelopen zondag afscheid genomen van Joke Rollema, Wil vd Eyk, Dick Jansen, Jeannette Woltjes en Eduward Nieuwenhuijzen die terugtraden uit hun functie van diaken, jeugdouderling, respectievelijk scriba van de Algemene Kerkenraad Gereformeerd. Voorzitter van de kerkenraad Jaap Fokker sprak hen toe en bedankte hen hartelijk namens alle gemeenteleden. De wijkgemeente…

Zorgmaatje

Zorgzame kerk: zorgmaatje

Op 16 september jl. heeft de diaconie van onze wijkgemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met de PKN waarin we verklaren mee te werken aan het project ‘Zorgzame Kerk’ en specifiek aan het deelproject: Zorgmaatje. Wij (drie gemeenteleden en vier diakenen) willen ons inzetten voor hen die (binnen of buiten de kerk) aan huis gekluisterd zijn, door…

Upstairs mannen

STOELEN VRIJ: Open repetitie voor bassen en tenoren

Ben je een man en houd je van zingen? Zing je de bas of liever tenor? En heb je wel tijd om 1x per week te repeteren, maar af en toe een medewerking en eens per twee jaar een concert is prima genoeg? Kom dan naar de open repetitie van Close Harmony koor Upstairs op…

Schermafbeelding 2014-09-25 om 19.56.06

Zeven brieven over het ambt

In november 2013 hield de synode van de PKN een verkennende bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt. ‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus synodescriba Arjan Plaisier. ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als…

Project Welzijn Stichtse Vecht: Samen aan Tafel

Welzijn Stichtse Vecht (www.welzijnstichtsevecht.nl) is in samenwerking met Merenhoef (Leger des Heils) een eettafel project gestart. Dit project wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en komt er op neer dat inwoners twee keer per maand in ‘De Vondel’ gezamenlijk van een maaltijd kunnen genieten. De Vondel is het ontmoetings- en activiteitencentrum aan de Vondelstraat 51 in Maarssen-Dorp….

MH17 gedachtenistafel klein

Slachtoffers vliegramp MH17 herdacht

Zondag 20 juli was er in de Open Hof gelegenheid voor alle inwoners van Maarssen om een kaarsje aan te steken voor de slachtoffers van de vliegramp van de MH17. Veel mensen maakten daar gebruik van en schreven ontroerende teksten en gebeden in het voorbedeboek. In het bijzonder werd ook stil gestaan bij de drie…

NIEUWE NAAM WIJKGEMEENTE GEZOCHT!

Zomerhuiswerk van Ds. Jochem Stuiver en Ds. Piet Vellekoop! We zijn al eerder bezig geweest met een nieuwe naam voor onze nieuwe wijkgemeente. Destijds gebeurde volgens Jochem Stuiver een klein wondertje: “Zowel Piet Vellekoop, als ik dachten aan het verhaal van de Emmaüsgangers, die onderweg Jezus ontmoetten. We hebben in Maarssen al een klooster dat…